RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy

Nasza organizacja przetwarza Twoje dane osobowe, które podałeś nam wypełniając jeden z elektronicznych formularzy, dostępnych na naszej stronie www.lepszylos.pl (w zakładkach kontakt lub potrzebuję pomocy) lub które zostały przekazane nam za Twoją zgodą przez podmioty zewnętrzne – np. Google lub Facebooka przez udostępnianie materiałów zawartych na naszej stronie.
Do danych osobowych będą należeć, w zależności od rodzaju Formularza oraz korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony, Twoje dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Te dane, podawane dobrowolnie możesz w każdej chwili usunąć.
Kolejne to Twoje dane przekazywane poprzez wpłaty darowizn na rachunek bankowy naszej organizacji (prowadzony przez bank PEKAO S.A.), takie jak: numer Twojego konta, Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres, konieczne, do zidentyfikowania Twojej wpłaty oraz ewentualnego wystawienia zaświadczenia.

Jeśli przekazałeś nam dane osobowe osoby trzeciej, w szczególności Potrzebującego lub Firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zakładamy, że uczyniłeś to za jej zgodą. Ze swej strony zobowiązujemy się wypełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny o zasadach przetwarzania jej danych osobowych, a w razie takiej konieczności – uzyskać od tej osoby zgodę na przetwarzanie jej danych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Lepszy Los” z siedzibą w Wyszkowie, kod pocztowy 07-200, ul. Geodetów 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449770, NIP: 5272689461 oraz numerem REGON: 146518258

Kontakt z naszą organizacją:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

• przesyłając e-mail na adres: biuro@lepszylos.pl

• telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 29 646 31 75

• pisemnie, pocztą na adres: ul. Geodetów 50, 07-200 Wyszków, Polska.
Najlepszą i najszybszą, preferowaną przez naszą organizację, formą kontaktu jest droga mailowa.

Jaka jest podstawa prawna?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a naszą organizacją, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych,  oznaczonych przez nas jako obowiązkowe oraz Twojego adresu email, jest niezbędne.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam w Formularzu lub poprzez aplikacje stron trzecich – np. Facebook lub Google więcej danych o Tobie, podstawą prawną przetwarzania przez nas takich danych jest Twoja zgoda. Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je na podstawie Twojej wyraźnej zgody i w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody umieszczonej na właściwym Formularzu. Przy czym masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli zapiszesz się do naszego Newslettera, to podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych będą – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą fundację.

Pamiętaj, że Fundacja „Lepszy Los” jest zobowiązana do przetwarzania Twoich wybranych danych osobowych przez okres wskazany we właściwych przepisach, m.in. z zakresu rachunkowości i podatków.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych oznaczonych w Formularzu jako obowiązkowe lub Twojego adresu email może spowodować, że Formularz nie zostanie wysłany i tym samym zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe albo niemożliwe stanie się zapisanie do newslettera naszej organizacji.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. W szczególności bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej Potrzebującym.
Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać także w celu kontaktów związanych z realizacją Umowy.
Zgoda na otrzymywanie naszego Newslettera oznacza, że Twój adres email będzie wykorzystywany do przesyłania wiadomości mailowych zawierających apele potrzebujących i efekty końcowe zbiórek.
Czasami możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu badania i wprowadzania zmian funkcjonowania naszej strony i optymalizacji jej przez lepsze dopasowania do Twoich potrzeb.

Twoje dane przekazana przez formularz, gogle lub facebook będą archiwizowane, również ze względów na bezpieczeństwo naszej organizacji, np. jako dowody wypełnienia obowiązków lub dowody w ewentualnych rozprawach sądowych. Przetwarzając je, nasza organizacja będzie kierować się, m.in. zasadą minimalizacji, tj. by przetwarzane dane były stosowne oraz ograniczone do tego, co jest wyłącznie niezbędne.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.
Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody umieszczonej na właściwym Formularzu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach najętych przez naszą Fundację od partnera godnego największego zaufania.
Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną np. na wniosek prokuratury lub sądu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w Formularzu lub przekazane nam za Twoją zgodą przez Facebook lub Google, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mógłbyś  dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie newslettera lub formularza „Kontakt”, to Twoje dane przetwarzamy dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody albo nie zakażesz nam ich przetwarzania. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej zanim cofnąłeś pozwolenie.

Jakie masz prawa?

W związku z ustawami w tym również RODO, przysługują Ci prawa:
• do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania zmiany Twoich danych osobowych,
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
• do przenoszenia Twoich danych osobowych,
Jeżeli chciałbyś skorzystać z któregoś z tych praw, bez wahania skontaktuj się z nami we wskazany wcześniej sposób.
Jeżeli chciałbyś uzyskać obszerniejsze informacje odnośnie, któregoś z w/w praw skontaktuj się mailowo z nami lub organami Państwowymi zajmującymi się kwestią ochrony danych osobowych.

X
payu
paypal
przelew
tradycyjny
Deklarowana kwota
Dotacja anonimowa
Ukryj kwotę
Imie(nick)
Słowa wsparcia
Do deklarowanej kwoty zostanie doliczona jednoprocentowa prowizja pobierana przez PayU.
Deklarowana kwota
Dotacja anonimowa
Ukryj kwotę
Imie(nick)
Słowa wsparcia

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Lepszy Los”
Ul. Geodetów 50
07-200 Wyszków
Pekao S.A.
17 1240 5631 1111 0010 7760 9231

Pekao S.A. 17 1240 5631 1111 0010 7760 9231
SWIFT: PL17124056311111001077609231
IBAN: PKOPPLPW17124056311111001077609231

Wpłaty walutowe
Rachunek Euro: 79 1240 6335 1978 0010 8211 9208
SWIFT: PL79124063351978001082119208
IBAN: PKOPPLPW79124063351978001082119208

NEWSLETTER